KAARDITARKVARA ApsInfo GPS

ESILEHT

KASULIKKU LUGEMIST


KASULIKUD VIITED

ALLALAADIMISEKS

TOOTE TUTVUSTUS

ÜLDINFO APS-INFO TARKVARA KOHTA

ApsInfo on GPS-liidesega kaarditarkvara digitaalsete rasterkaartide ning vektorinfo esitamiseks. Programmi eesmärgiks on pakkuda lihtsat, kiiret ja eestikeelset ligipääsu arvutikaartidele ja geograafilise infoga seotud andmestikule.

Programm võimaldab:
* lehitseda suurepinnalisi kaardipindu
* trükkida ja kopeerida kaardiosi
* luua ja importida täiendavalt iseseisvaid infokihte
* lugeda gps-seadmest asukoha koordinaate ja esitade neid kaardil
* sisestada teekonnapunkte kaardilt
* pidada teekonnapunktide tabelit
* salvestada ja taasesitada läbitud teekonda
* asukoha määramine välioludes sülearvuti abil

Meie poolt pakutav versioon sisaldab:

NSVL Kindralstaabi 1:50000 ja Eesti katastrikaardi koondesitust. Kokku 5 esitusmõõtkava.
Programm kuvab kaarte kihtidena ja neid on hiljem võimalik ise juurde
tellida ja lisada (näiteks piirkondade täpiskaardid või ortofotod).

KAARTIDEST LÄHEMALT:
NSVL Kindralstaabi 1:50000 mastaabis topograafiline salajane Eesti ala kaart
on hetkel üks väheseid kogu Eesti ala hõlmavaid topograafilisi kaarte. Kokku
256 kaardilehte. Lehed koostati ja trükiti 1977-1991. Lehed on ostetud MaaAmeti arhiivist ning skaneeritud ja ühendatud ApsProg meetodil. Kokku 3 esitusmõõtkava.

Katastrikaart on/oli aluskaardiks katastrisse kantavate mõõdistustele.Kaart
valmistati NSVL aegsete majandite maapranduskaartide ning erinevate
fotoplaanide baasil. Kaart on digitaliseeritud ning kasutusel katastrites,
kus põhikaart või värskeid ortofotosid veel ei ole. Kaetud on kogu Eesti
ning numeratsioon ühtib Eesti põhikaardiga .Kokku 2 esitusmõõtkava.

Vaata screenshot'e: <1> <2> <3> <4> <5> <6>

(c) Landy 2012